Czy wszystkie dolary amerykańskie są w obiegu?

Czy wszystkie dolary amerykańskie są w obiegu?

Dolar to jedna z najbardziej rozpoznawalnych i najważniejszych walut. Na całym świecie znajdziemy kantory, które umożliwią nam zakup gotówki z amerykańskim znakiem pieniężnym. Wynika to oczywiście z gospodarczej potęgi tego kraju. Warto wiedzieć, że amerykański dolar to również oficjalna waluta wielu innych państw, by wspomnieć choćby Portoryko, Panamę czy Ekwador. Jak każda waluta, dolar ewoluuje. Jedne banknoty wychodzą z obiegu i zastępowane są innymi. Dla wielu osób, które posiadają w swoich domach stare dolary amerykańskie albo odnajdują je po jakimś czasie, ciekawość może budzić to, czy banknoty te przedstawiają jakąkolwiek wartość.

Dolary obiegowe i pozaobiegowe

Aby odpowiedzieć na pytanie, czy wszystkie dolary są w obiegu, trzeba odróżnić to pojęcie od potocznego rozumienia stwierdzenia, że pieniądz „jest w obiegu”. Wiele osób uzna, że jeśli dany znak pieniężny służy nabywaniu określonych dóbr, to jest to pieniądz obiegowy. Aby być precyzyjnym, należy stwierdzić, że pieniądz obiegowy to taki, który jest prawnym środkiem płatniczym. Wśród obiegowych dolarów amerykańskich obecnie znajdują się banknoty o nominałach od 1 do 100 dolarów oraz monety o nominałach od 1 do 50 centów. Trzeba jednak pamiętać o jednym bardzo istotnym fakcie. Wszystkie dolary amerykańskie stanowią legalny środek płatniczy na terenie Stanów Zjednoczonych, co oznacza, że za produkty możemy zapłacić również banknotami czy monetami, które wyszły z obiegu.

skup starych banknotów

Pozaobiegowe dolary amerykańskie

Jak rozpoznać pozaobiegowe dolary? Oczywiście po nominale. Od 1861 roku (oprócz tych o niższej wartości) emitowane były banknoty o nominałach od 500 do 100 000$. Już w okresie II wojny światowej wiele ze znaków pieniężnych o dużej wartości trudno było spotkać w obiegu. System Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych, a więc amerykański bank centralny, w 1969 roku podjął decyzję o zaprzestaniu produkcji banknotów o nominałach większych niż 100$. W przypadku dawnych dolarów warto również mieć świadomość, że niektóre z nich mogą mieć znaczną wartość kolekcjonerską. Warto przede wszystkim zwrócić baczną uwagę na banknoty o nominałach 5000 i 10 000$, na których znajdują się podobizny odpowiednio Jamesa Madisona i Salmona P. Chase’a. Rzadko spotykane banknoty są poszukiwane na rynku numizmatycznym, co oczywiście skłania fałszerzy do podejmowania licznych prób łatwego zarobku. Jeśli w swoich zasobach znajdziemy dolary o dużych nominałach, warto odwiedzić profesjonalny skup dolarów amerykańskich. Oko specjalisty będzie w stanie rozpoznać autentyczne banknoty od falsyfikatów. Pozyskamy zatem wiedzę o realnej wartości posiadanych przez nas pozaobiegowych dolarów.

Czy i kiedy warto skorzystać ze skupu starych banknotów?

Dolar to waluta uznawana właściwie we wszystkich krajach świata. Trzeba jednak mieć wzgląd na to, że stare dolary posiadają wartość nabywczą tylko na terenie Stanów Zjednoczonych. W każdym innym kraju możemy mieć problem z ich wykorzystaniem, np. wymiana starych dolarów na lokalną walutę może być kłopotliwa. Jeśli posiadamy pozaobiegowe banknoty, które nie przedstawiają większej wartości kolekcjonerskiej, lepiej znaleźć skup wycofanych banknotów i pozbyć się starych dolarów. Z pewnością unikniemy w ten sposób wielu problemów, jakich mogłaby nastręczyć próba zakupów za stare pieniądze.

skup dolarów amerykańskich

Co zrobić ze starymi dolarami?

Odpowiedź na to pytanie jest niejednoznaczna. Każdy musi podjąć decyzję indywidualnie. W zależności od stanu zachowania banknotów w dolarach amerykańskich, daty ich emisji i ich podaży na rynku – wartość ich może być różna. Chodzi tu przede wszystkim o aspekt kolekcjonerski. Za dobrze zachowane dolary, o które trudno dziś na rynku numizmatycznym, możemy spodziewać się sporego zarobku. Wstępnie możemy zorientować się w cenach za dany wariant dolara, przeszukując portale aukcyjne. Jeśli posiadane przez nas dolary zostały wyprodukowane stosunkowo niedawno lub nie zależy nam na poszukiwaniu okazji do sprzedania banknotów kolekcjonerom – stare banknoty warto sprzedać. W wielu krajach dolary, które nie są emitowane, nie będą przedstawiać żadnej wartości. Jeśli nie wybieramy się do Stanów, stare dolary to „zamrożony” kapitał. Lepiej znaleźć dobry skup banknotów wycofanych z obiegu i sprzedać je po atrakcyjnej cenie.

Staragotowka to renomowany skup starych banknotów, posiadamy wieloletnie doświadczenie w obrocie walutami wycofanymi z obiegu, co czyni z nas wiarygodnego partnera. Świadczą o tym kolejni zadowoleni klienci. Na naszej stronie internetowej znajdziesz kalkulator, który pozwoli Ci zorientować się, ile możesz zarobić na sprzedaży nieemitowanych już dolarów. Cała transakcja odbywa się wygodnie bez wychodzenia z domu, dlatego możesz skorzystać z naszego skupu dolarów amerykańskich na terenie całego kraju. Stare banknoty też posiadają wartość. Raz mniejszą, raz większą, ale zawsze – jakąś. Jeśli posiadasz stare dolary i nie wybierasz się w najbliższym czasie do Stanów Zjednoczonych, być może lepiej wymienić je w naszym skupie dolarów amerykańskich na złotówki i cieszyć się większą zasobnością portfela?