Historia dolara – jak na przestrzeni lat zmieniała się waluta USA

Historia dolara – jak na przestrzeni lat zmieniała się waluta USA

Dolar amerykański to waluta najsilniejszego państwa na świecie i to właśnie za jego pomocą dokonywanych jest większość transakcji międzynarodowych. Pomimo upływu czasu nie traci na znaczeniu, warto więc poznać jego historię. Oficjalna waluta Stanów Zjednoczonych stanowi również środek płatniczy na terytoriach zależnych od USA, takich jak m.in. Portoryko, Wyspy Marshalla, Ekwador, Salwador czy Zimbabwe.

Początki dolara amerykańskiego

Historia dolara amerykańskiego sięga czasów kolonialnych i początku XVII wieku. Wówczas kongresmeni postanowili rozwiązać kwestię waluty narodowej. Wcześniej na terenach obu Ameryk, niezależnie od kraju europejskiego, który dominował na danym obszarze, funkcjonował pieniądz bity przez mennice znajdujące się na terytorium kolonii hiszpańskich. W obiegu pozostawała wówczas waluta dollaro o wartości ośmiu reali hiszpańskich działająca jako środek płatniczy zarówno podczas wojny o niepodległość, jak i po wyzwoleniu się spod panowania Brytyjczyków. Nowa waluta zyskała więc znaną już nazwę dolar, a jej symbolem stała się charakterystyczna litera S przedzielona dwiema pionowanymi kreskami. Początkowo dolar był zapisywany jako liczba 8 zamknięta w dwóch nawiasach, co było nawiązaniem do jego wartości 8 reali. Wraz z upływem czasu symbol ten ewoluował coraz bardziej przypominając literę S, a ostatecznie zaakceptowano go jako oznaczenie amerykańskiej waluty. Kongres Kontynentalny swoją walutę wprowadził oficjalnie dopiero 1775 roku, a dekadę później dolar wybrano jednostką monetarną Stanów Zjednoczonych. Do powszechnego systemu monetarnego wprowadzono go w 1792 roku, a w 1861 roku powstały również banknoty papierowe jako wsparcie finansowe dla wojny secesyjnej. W celu ochrony banknotów przed fałszerzami korzystającymi z technik fotograficznych, podjęto decyzję o wprowadzeniu kolorowego rewersu – stąd też amerykańskie dolary są zielone.

skup dolarów wycofanych z obiegu

Jak wyglądają amerykańskie dolary

Dolary amerykańskie emitowane są i kontrolowane przez System Rezerwy Federalnej (Federal Reserve System), będący odpowiednikiem Narodowego Banku Polskiego. Fizycznie powstają zaś w United States Mint. Na awersie banknotów widnieją podobizny Amerykanów, którzy w znaczący sposób przyczynili się do rozwoju tego kraju i mieli wpływ na jego kształtowanie się. Nominały to 1 dolar z wizerunkiem Georga Washingtona, 2 dolary z podobizną Thomasa Jeffersona, 5 dolarów z portretem Abrahama Lincolna, 10 dolarów z Alexandrem Hamiltonem, 20 dolarów z Ulyssesem Grantem oraz 100 dolarów przedstawiających Benjamina Franklina. Oprócz wymienionych istnieją również nominały o wyższej wartości, jednak nie ma ich w powszechnym obiegu. Banknoty te mają wartość 500, 1000, 5000 i 10000 dolarów. Po raz ostatni zostały wydrukowane w 1945 roku, a ich emisję oficjalnie zakończono pod koniec lat 60. XIX wieku. Obecnie jest ich bardzo mało i chociaż mogą być środkiem płatniczym, zyskały na wartości kolekcjonerskiej, stąd też ich wartość realna przekracza tę nominalną. Dolary Amerykańskie co jakiś czas zmieniają swój wygląd, a nowe wersje banknotów mają coraz lepsze zabezpieczenia przed fałszerstwem. Niezależnie jednak od tych zmian zgodnie z polityką rządu Stanów Zjednoczonych wszystkie wydrukowane do tej pory banknoty bezterminowo pozostają w obiegu.

skup dolarów amerykańskich

Skup starych banknotów

Podobnie jak ma to miejsce w innych krajach, również w Stanach Zjednoczonych co kilka lat wprowadzane są kolejne wersje banknotów. Ma to związek przede wszystkim z nowymi możliwościami technologicznymi pozwalającymi w większym stopniu zabezpieczyć je przed dokonaniem fałszerstwa. W takich sytuacjach dobrym rozwiązaniem będzie skup banknotów wycofanych z obiegu bądź też wymiana ich w placówkach bankowych. Wymiana starych dolarów teoretycznie nie jest konieczna ze względu na wspomniany już fakt, że raz wydrukowane banknoty zgodnie z ustalonymi zasadami już zawsze pozostają ważnym środkiem płatniczym. Zdarza się jednak, że wymiana starych dolarów jest potrzebna w sytuacji, kiedy np. podczas porządków na strychu znaleźliśmy banknoty bądź też wróciliśmy z podróży – skup dolarów amerykańskich pozwoli wówczas odzyskać zamrożone w tej walucie pieniądze.