Najmocniejsze waluty świata

Najmocniejsze waluty świata

O tym, czy dana waluta określana jest jako silna bądź słaba świadczy dochód, jaki można wypracować inwestując w tę jednostkę monetarną. O mocy waluty decyduje wiele czynników, np. wartość stóp procentowych, sytuacja gospodarcza i polityczna kraju czy eksport i import towarów.

 

Jak sytuacja w kraju wpływa na moc waluty

Stopy procentowe – jest to instrument w rękach banku centralnego danego kraju, który służy do regulowania sytuacji na rynku pieniądza. Manipulacja wysokością stóp procentowych umożliwia kontrolowanie ilości pieniądza będącej w obiegu, by w razie potrzeby ją zwiększyć lub ograniczyć. Jeśli obniży się stopy procentowe i tym samym zwiększy się podaż pieniądza to skutkuje to pobudzeniem gospodarki, ale jednocześnie stwarza ryzyko zwiększenia inflacji, czyli wzrostu cen towarów i usług wskutek utraty wartości pieniądza. Efekt odwrotny można osiągnąć podnosząc stopy procentowe – wtedy co prawda ogranicza się konsumpcję i inwestycje (kredyty stają się zbyt drogie), ale umacnia się rodzimą walutę.

Do czynników warunkujących siłę waluty zalicza się także sytuację na rynku międzynarodowym, polityczną i gospodarczą. Dla przykładu, niepewna sytuacja odnośnie Brexitu, sprawia, że funt brytyjski podlega osłabieniu i wahaniom.
Również stosunek importu do eksportu jest powiązany z mocą waluty. Umacnianie się waluty sprzyja rozwojowi importu, z kolei osłabienie siły pieniądza wpływa korzystnie na eksport. Zależność ta działa także w drugą stronę – nadmierny eksport w końcu doprowadzi do umocnienia się waluty i wtedy import stanie się intratny.

skup wycofanych banknotów

Najsilniejsze jednostki pieniężne na rynku walutowym

Choć siłę waluty analizuje się w ujęciu czasowym, to jednak konstrukcja rynku walutowego pozwala nam z dużą dozą pewności znaleźć najmocniejsze waluty świata, bez konieczności przeglądania danych statystycznych. Forex to działający 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu, największy rynek walutowy na świecie. Tamtejsza klasyfikacja walut, dzieli jednostki pieniężne z uwzględnieniem ich dostępności, płynności oraz dojrzałości i stabilności gospodarczej danego kraju. I tak, do najmocniejszych światowych walut zalicza się przede wszystkim waluty określane jako majors. Są to waluty tych państw, których gospodarka jest stabilna i niepodatna na zawirowania rynku. To sprawia, że jednostki te są ogólnodostępne, cechują się największą płynnością i wąskimi spreadami. W skład majors wchodzą: dolar amerykański, euro, jen japoński, frank szwajcarski, funt brytyjski, dolar australijski, dolar nowozelandzki i dolar kanadyjski. Ich dwójkowe połączenia tworzą siedem głównych par walutowych

   1. Para euro / dolar amerykański (EUR/USD)
    Jest to prawdopodobnie najpopularniejsza para walutowa, zwana również „Euro”. Od 1999 rok, czyli momentu powstania Europejskiego Banku Centralnego, euro ma pierwszeństwo jako waluta bazowa, zgodnie z ustalonymi normami. Na parę wpływają zarówno Rezerwa Federalna USA, jak i EBC. Silny dolar oznacza spadek wartości pary i odwrotnie.
   2. Dolar amerykański / japoński jen (USD/JPY)
    Inwestorzy często nazywają tę parę „Gopher” (a także Geppy bądź Guppy). Japonia jest jednym z największych eksporterów na świecie, dlatego handlarze i inwestorzy muszą regularnie przeliczać lokalne waluty na jen. Jen jest również popularną walutą dla strategii „carry trade”. Dzięki konsekwentnie niższej stopie procentowej na tej parze, inwestorzy mogą korzystać z różnicy stóp procentowych z USD, przy stabilnym kursie walutowym.
   3. Brytyjski funt szterling / dolar amerykański (GBP/USD)
    Handel tą parą jest często określany mianem „Cable”, czyli kabel. W pierwszej dekadzie XIX wieku kurs wymiany między tymi dwiema walutami był przekazywany za pośrednictwem dużego kabla biegnącego wzdłuż dna Oceanu Atlantyckiego.
   4. Dolar amerykański / Frank Szwajcarski (USD/CHF)
    Para popularnie znana jako „Swissie”. Ta dwójka jest bardzo silnie uzależniona od różnicy stóp procentowych pomiędzy Rezerwą Federalną USA a Szwajcarskim Bankiem Narodowym. Frank szwajcarski uchodzi za tzw. bezpieczną przystań, co oznacza, że w czasach skrajnej zmienności i niepewnych warunków na rynkach światowych, CHF umacnia się w stosunku do USD.
   5. Dolar australijski / dolar amerykański (AUD/USD)
    Przydomek tej pary to „Aussie”. Australijska gospodarka rozwija się dzięki handlowi surowcami, będąc potężnym eksporterem węgla i rudy żelaza. Cena AUD jest zatem w dużym stopniu uzależniona od cen tych surowców.
   6. Dolar amerykański / dolar kanadyjski (USD/CAD)
    Kolejną popularną parą towarową jest „Loonie” (a także Funds albo Beaver). Kanada jest również gospodarką zależną od cen towarów. Posiada ogromne rezerwy drewna, gazu ziemnego i ropy naftowej. W bieżących taryfach handlowych nałożonych na Kanadę przez prezydenta USA Donalda Trump’a i taryfach odwetowych nałożonych przez rząd Kanady, CAD stał się podatny na zmienność rynku.
   7. Dolar nowozelandzki / dolar amerykański (NZD/USD)
    Para nazwana na cześć popularnych owoców w Nowej Zelandii, „Kiwi”. Gospodarka Nowej Zelandii ma ogromny wkład w światowy rynek mleczarski i przemysł turystyczny. Nowa Zelandia jest największym eksporterem produktów mlecznych, co oznacza, że jeśli ceny mleka rosną, NZD ma tendencję wzrostową.

   

skup walut wycofanych z obiegu

 1. Drugą, co do ważności grupę walutową w Forexie tworzą tzw. crossy, czyli krzyżowe połączenia pomiędzy walutami wymienianymi w majors, lecz bez uwzględnienia dolara amerykańskiego. Co ciekawe, ich wartości i tak są wyliczane na postawie dolara amerykańskiego, co daje jasny sygnał, iż to właśnie ta waluta niemal rządzi światową gospodarką. Waluty, które są dużo mniej płynne, o ograniczonej dostępności i gospodarce określanej mianem wschodzącej, klasyfikuje się jako waluty egzotyczne (np. dolar singapurski, turecka lira, szwedzka korona czy choćby polski złoty). One również występują w połączeniu z dolarem amerykańskim, czyli ich siła wyliczana jest w odniesieniu do dolara.

  Stare waluty wciąż mają swoją wartość

  Duża część walut niebędących już w codziennym użytku również ma swoją „siłę”. Z tego względu nie powinno się ich pozbywać, tylko znaleźć możliwość upłynnienia posiadanych przez nas pieniędzy. Na stronie https://staragotowka.pl/ prowadzony jest skup wycofanych banknotów, skup starych banknotów oraz tych egzemplarzy, które posiadają plamy i mechaniczne uszkodzenia. Staragotowka.pl oferuje również skup walut wycofanych z obiegu, a ich wycenę można poznać odwiedzając stronę i zapoznając się z tabelą kursów poszczególnych walut.