Największe nominały świata – część druga

Największe nominały świata – część druga

W poprzednim artykule przybliżyliśmy Państwu przykłady emitowanych w XX i XXI wieku banknotów o największych nominałach na świecie. Niektóre z nich są już tylko kolekcjonerskimi ciekawostkami, inne wciąż znajdują się w aktualnym obiegu. W poniższej publikacji kontynuujemy temat papierowej waluty minionego stulecia denominowanej w setkach tysięcy, milionach, miliardach etc..

USA: 100 000 dolarów amerykańskich

Banknot o wartości 100 000 dolarów, emitowany w latach 1934-1935 to najwyżej nominowany papierowy pieniądz wyprodukowany przez Stany Zjednoczone. Nigdy nie trafił do publicznego obiegu, będąc wykorzystywanym tylko do transakcji między oddziałami Systemu Rezerwy Federalnej. Banknot technicznie nadal posiada status legalnego środka płatniczego, jednak już w latach 60-tych zaprzestano jego użytkowania, częściowo z powodu pojawienia się przelewów bankowych. Od tego czasu wiele z 42 000 wydrukowanych egzemplarzy zostało zniszczonych przez rząd; współcześnie zachowało się jedynie kilka sztuk, które znajdują się w nowojorskim archiwum banku centralnego Stanów Zjednoczonych. Posiadanie tego banknotu w prywatnych zbiorach jest nielegalne.

W centrum awersu banknotu znajduje się portret Woodrowa Wilsona (1858-1924), który pełnił funkcję 28. prezydenta Stanów Zjednoczonych w latach 1913-1921. Na lewo od portretu Wilsona znajduje się pieczęć Skarbu Stanów Zjednoczonych, składająca się z wizerunku tarczy z wagą, szewronu z trzynastoma gwiazdami i klucza w środku koła z tekstem „THE DEPARTMENT OF THE TREASURY” i datą „1789”. Na pieczęć, wydrukowaną pomarańczową farbą, nałożony jest tekst „GOLD CERTIFICATE”.

Rewers: wszystkie elementy drukowane na rewersie są koloru pomarańczowego. W centralnej części widnieje wartość liczbowa „100 000” i znak dolara ($) z dwiema pionowymi liniami. Powyżej oznaczenia wartości znajduje się tytuł państwowy „THE UNITED STATES OF AMERICA”, a poniżej nominału napis „ONE HUNDRED THOUSAND DOLLARS”. Duża część treści na rewersie otoczona jest ozdobną obwódką wokół boków banknotu. W każdym z rogów banknotu znajduje się wartość liczbowa „100,000”, wkomponowana wewnątrz owalnej ramki.

Włochy: 500 000 lirów włoskich

Żywot wprowadzonego w 1997 roku przez Bank Włoch banknotu o nominale 500 000 lirów nie był długi – lira włoska została wycofana z obiegu w 2002 roku na rzecz euro, gdy Włochy przystąpiły do Unii i przyjęły wspólną walutę.

Na awersie banknotu Banca d’Italia umieściła portret jednego z najwybitniejszych włoskich artystów epoki renesansu, Raffaello Sanzio oraz jego dzieło zatytułowane „Madonna Sistina”.

Rewers banknotu przedstawia fresk namalowany przez Raffaella około 1510 roku, znajdujący się w watykańskiej Stanza della Segnatura, zatytułowany „Szkoła ateńska”. Fresk ukazuje grupę znanych filozofów starożytnych, z Sokratesem i Platonem na pierwszym planie oraz Arystotelesem, Heraklitem, Parmenidesem, Pitagorasem i innymi w tle. Rafael ukazał ich w ruchu i rozmawiających ze sobą, co nadaje scenie dynamizmu i autentyczności.

„Szkoła ateńska” jest uważana za jedno z najważniejszych prac Rafaela i jedno z najważniejszych dzieł w historii sztuki włoskiej. Fresk ten jest uważany za kwintesencję idei humanizmu, którego celem było uznanie roli jednostki w społeczeństwie, a także pogłębienie wiedzy o historii i filozofii starożytnej. Obraz ten wpłynął na sztukę renesansu i manieryzmu, a także na filozofię i nauki humanistyczne.

Niemcy: 5 bilionów marek

Banknoty o nominale 5 bilionów (1012) marek wyprodukowano w Niemczech w 1924 roku, kiedy kraj przeżywał bezprecedensowy kryzys gospodarczy. Niemieckie wysiłki w celu sfinansowania I wojny światowej doprowadziły do ogromnego zadłużenia narodu. Po przegranej wojnie traktat wersalski zobowiązywał Niemcy do zapłacenia reparacji kilku krajom. Rząd niemiecki próbował rozwiązać trudności finansowe, drukując więcej pieniędzy, co pogłębiło jedynie już istniejącą inflację, która wzrosła do krytycznego poziomu w latach 1922-1923 – kurs wymiany marki na dolara amerykańskiego wzrósł z 2000 marek do ponad miliona marek za dolara w ciągu kilku miesięcy! Rząd drukował coraz wyższe nominały, mimo to wciąż nie był w stanie nadążyć za spadającymi kursami, a mieszkańcy kraju zaczęli wykorzystywać bezwartościowe banknoty jako podpałkę, tapetę i zabawki dla dzieci. 

 

Drugie życie starych banknotów

Skup walut Staragotówka przyjmuje banknoty zniszczone i wycofane z obiegu. Oferujemy ceny najwyższe na rynku, więc jeśli masz stare funty, stare dolary lub stare monety skontaktuj się z nami, a zaoferujemy Ci najlepszą cenę!