System waluty złotej – pierwszy międzynarodowy system walutowy

System waluty złotej – pierwszy międzynarodowy system walutowy

Pierwszy międzynarodowy system walutowy w ostatnich latach zyskuje swoich sympatyków – uważają oni, że dziś, w obliczu niepewności związanych z działaniami militarnymi i zawirowaniami na rynku gospodarczym, warto pomyśleć o powrocie do zasady parytetu złota. Jak wykształcił się ten system?

dolary amerykańskie

Na czym polega system waluty złotej?

System waluty złotej funkcjonował na przełomie XIX i XX wieku (1880-1914) i był to pierwszy system regulujący międzynarodowe kwestie walutowe, wpływając bezpośrednio na gospodarkę. W systemie tym nadrzędną rolę odgrywało złoto. Wytworzenie się tego systemu był możliwe dzięki temu, że na przestrzeni wieków złoto stało się powszechnie akceptowalnym środkiem płatniczym.

Sam system polegał na tym, że obowiązująca w danym kraju waluta była przeliczana na konkretną wagę złota. Wprowadzono więc tzw. parytet złota. Najwcześniej taką możliwość dopuszczono w Wielkiej Brytanii  w 1821 roku. Niezwykle istotne było wprowadzenie parytetu przez Stany Zjednoczone. Cena złota została ustalona na 20,57 USD za uncję. Warto nadmienić, że kurs utrzymał się niezmieniony aż do 1933 roku.

Ostatecznie system międzynarodowy waluty złotej zaczął funkcjonować w 1880 roku. Złoto stało się zarówno narodowym, jak i międzynarodowym środkiem płatniczym. W ten sposób możliwe było przeliczanie wartości poszczególnych produktów, kiedy dochodziło do transgranicznej wymiany handlowej. Wiązało się to oczywiście z zamrożeniem kursu za sztabki złota. W każdym kraju, który przyłączył się do systemu, panował swobodny przepływ pomiędzy kruszcami a walutą, a każdy bank centralny miał obowiązek sprzedaży złota (i kupowania go) wg parytetu, czyli ustalonej ceny. Po I wojnie światowej system ten uległ przeobrażeniu. W krajach takich jak Anglia i Francja zaczął obowiązywać system sztabowo-złoty. Waluty w tych krajach można było wciąż wymienić na kruszec, ale tylko powyżej określonej sumy odpowiadającej cenie sztabki złota. W wielu krajach wykształcił się natomiast system dewizowo-złoty, co oznacza, że banki nie wymieniały w tych krajach pieniędzy bezpośrednio na złoto, ale na waluty sztabowo-złote (wymienialne wg zasad z opisanego wyżej systemu) lub na dolary amerykańskie. W tej formie system walutowy przetrwał do końca II wojny światowej.

Dlaczego system waluty złotej zyskuje coraz więcej zwolenników?

Eksperci oceniający system oparty na parytecie złota wskazują, że jego mocną stroną jest to, iż pozwala zapewnić bezpieczeństwo gospodarcze kraju. Politycy w takim systemie mogli podejmować swoje działania, uwzględniając posiadane przez kraj zasoby złota, co wymuszało pewną ostrożność przy podejmowaniu decyzji w zakresie polityki finansowej. Dzięki zastosowaniu parytetu większe było też poczucie bezpieczeństwa wśród uczestników wymian handlowych. Z drugiej jednak strony system był bardzo sztywny – wiele osób ocenia, ze przyczynił się do pogłębienia wielkiego kryzysu w latach 1929-1933.

statua wolności

Znaczenie złota dziś

Obecnie złoto nie stanowi już oparcia dla waluty. Nie znaczy to jednak, że straciło na wartości. Wręcz przeciwnie, z roku na rok jego siła nabywcza kształtuje się na bardzo wysokim poziomie, przyrównując ją do najpopularniejszych walut. Od dekad jest środkiem gromadzenia i pomnażania własnego kapitału. Może to poświadczyć choćby popularność pierwszych złotych monet bulionowych – krugerrandów. Trwa nieprzerwanie od 1967 roku. Oczywiście najłatwiej będzie nam nabyć sztabki złota – cena aktualnie oscyluje dziś w ok. 31 600 złotych za uncję. Ostatnie lata przynoszą nam zróżnicowanie na rynku metali lokacyjnych. Tylko w ostatnim roku poszybowały ceny za srebro, pallad i platynę.

W związku z rosnącymi cenami kruszców, warto pomyśleć o zakupie złotych monet bulionowych – są łatwiejsze do przechowywania, a dodatkowo bez problemów możemy nabyć monety półuncjowe i mniejsze, a przez to dostępniejsze dla prywatnych inwestorów. Ofertę poszczególnych egzemplarzy sprawdzisz na https://79element.pl/zlote-monety-inwestycyjne/. W internetowym skupie 79th Element kupisz swoje złoto inwestycyjne i inne metale lokacyjne bez wychodzenia z domu.