Złoto jako zarobek czy lokata kapitału?

Złoto jako zarobek czy lokata kapitału?

Historia pełna jest upadających imperiów, politycznych zamachów stanu i załamań walut. W obliczu takich wydarzeń osoby, które posiadały fizyczne złoto, bardzo często były w stanie skutecznie chronić swój majątek przed skutkami finansowego i geopolitycznego zamieszania. Kiedy więc tylko pojawiają się wiadomości wskazujące na niepewność gospodarczą, nauczeni doświadczeniem inwestorzy kupują złoto, traktując je jako „bezpieczną przystań” i magazyn przechowywania wartości.

Złoto staje się aktywem inwestycyjnym

Gdy w 1944 roku rządy większości państw alianckich spotkały się na konferencji w Bretton Woods w celu uporządkowania i ustabilizowania sytuacji w handlu międzynarodowym po II wojnie światowej, ustanowiono wówczas pierwszy międzynarodowy system polityki monetarnej. System ten opierał się teoretycznie na stałym kursie wymiany waluty danego kraju na jej równowartość w złocie (parytet złota), lecz w rzeczywistości stosowana praktyka polityki kursowej prowadziła do światowej dominacji roli dolara amerykańskiego. W 1971 roku, w obliczu rosnącej inflacji, rząd prezydenta Richarda Nixona zakończył wymienialność dolara na złoto i wprowadził kontrolę płac i cen, co wkrótce położyło definitywny kres Systemowi z Bretton Woods, a kruszec z aktywa regulowanego przez rządy stał się ogólnie dostępnym aktywem inwestycyjnym.

Pandemia a cena złota

Wybuch pandemii w marcu 2020 roku silnie wpłynął na światowe rynki finansowe. Zamrożenie gospodarek przez rządy poskutkowało wstrzymaniem dostaw produktów w wielu branżach przemysłowych, a różne fabryki zamknięto na niewiadomy czas. Uwaga inwestorów zwróciła się wówczas w stronę złota i innych metali szlachetnych. Pomni wydarzeń z 2008 roku, gdy upadek Banku Lehman Brothers zapoczątkował trwający trzy lata światowy kryzys – jednocześnie nie wpływając na spadek cen złota, którego wartość w tamtym okresie wzrosła o prawie 200%! – obserwowali uważnie kurs królewskiego metalu. Szybko przekonali się, że historia lubi się powtarzać i kto nabył złoto w pierwszej połowie roku 2020 (średnia cena wynosiła wtedy około 1 700 dolarów), ten w sierpniu cieszył się zyskiem z inwestycji – kurs złota osiągnął wówczas historyczny wzrost, z ceną ponad 2 000 dolarów za uncję trojańską.

Złoto pewną lokatą kapitału

Zasadniczo rynek złota nie jest traktowany jak rynek spekulacyjny – w przeciwieństwie do walut fiducjarnych, żółty metal nie jest związany z żadnym konkretnym krajem – co pozwala utrzymywać mu od dziesięcioleci niezwykle stabilne notowania na światowych giełdach. Rozpoznanie odpowiedniego momentu na zakup złota po niższym kursie z perspektywą odsprzedania zasobów za wyższą cenę jest stosunkowo trudne i wymaga dużej wiedzy i doświadczenia na polu strategii inwestycji krótkoterminowych. Nie oznacza to jednak, że spekulacja na złocie jest niemożliwa – o czym świadczy chociażby przewidywany wzrost cen aktywa podczas pandemii – niemniej nie stanowi najlepszego sposobu na pomnażanie kapitału w krótkim czasie. 

Historycznie inwestycje w złoto służą przede wszystkim za element dywersyfikujący do portfela – niezależnie od tego, czy chodzi o inflację, słabnącego dolara amerykańskiego, czy o ochronę majątku – na co mają przede wszystkim wpływ ograniczone zasoby złota. Królewski kruszec ma również bardzo niską korelację z innymi aktywami – takimi jak akcje, obligacje i nieruchomości. Lokując kapitał w złocie, inwestorzy skupiają się nie na wizji szybkiego zysku, a na osiągnięciu korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości aktywa w długim okresie.

Firmy sprzedające metale szlachetne i inne instrumenty inwestowania w złoto

Najbardziej tradycyjnym sposobem inwestowania w złoto jest kupno popularnych na rynku towarów inwestycyjnych, takich jak monety bulionowe czy sztabki z czystego kruszcu. Sposobem na uzyskanie informacji o najatrakcyjniejszych cenach złota inwestycyjnego jest dokładny przegląd ofert od renomowanych dealerów złota, do których między innymi należy 79 Element.  Firma zajmuje się sprzedażą złota w Polsce od 2010 roku i szybko stała się jednym z czołowych graczy na rynku. Do flagowych produktów firmy należą złote monety, takie jak Krugerrand czy Kanadyjski Liść Klonowy, wybijane przez najlepsze światowe mennice.

Jednakże inwestorzy poza nabyciem fizycznego aktywa mogą również kupować złote produkty giełdowe lub certyfikaty na złoto. To pozwala uniknąć kosztów związanych z transferem i przechowywaniem kruszcu. Do alternatywnych inwestycji w złoto należą też instrumenty pochodne, takie jak kontrakty terminowe typu forward, futures i opcje oraz nabycie akcji spółek wydobywających złoto.